Výtvarná soutěž

Celkem se nám sešlo 36 obrázků, a protože rozhodování nebylo lehké, tak jsme poprosili zaměstnance městského úřadu o pomoc. Nakonec rozhodli hlasováním takto:

Na prvním místě se umístily dva obrázky:

Velký KareI IV., kterého malovaly děti ze školní družiny Viktorka, T., Šárka, D., Anička, P., Anežka, P., Dorotka, B. a Rostík.

a Karel IV. nahlížející do stavebních plánů od Christophera, P.

 

Na druhém místě se umístil Karel IV. děvčat ze 6.A – Izabela, T., Michaela, B., Eliška, P., a Barbora, S.

 

A na třetím místě se umístila Královská svatba od Marušky, B.

Všem dětem moc děkujeme a pro zájemce, kteří by chtěly práce dětí vidět, budou vystaveny na schodech do prvního patra městské knihovny.