O knihovně

Knihovna je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované příjemci formou regionálních funkcí.

Historie knihovny

Knihovna v Mníšku pod Brdy vznikla na počátku první republiky (1920) na základě zákona o zřizování obecných knihoven z roku 1919. Měla svým posláním sloužit všem obyvatelům obce a nesla název obecní knihovna. Prvním knihovníkem se stal tehdejší učitel a pozdější ředitel místní obecné školy Emanuel Ciszewski, který ji vedl od roku 1919 do roku 1945. Obecní knihovna se tehdy vešla do několika uzamykatelných skříní. Za druhé světové války pomáhal v knihovně učitel Antonín Krása, který se od roku 1945 stal novým knihovníkem. Za jeho působení se z obecní knihovny stala městská.

Roku 1957 se mníšecká knihovna stala knihovnu okrskovou (střediskovou) pro 8 knihoven: Stříbrná Lhota, Zahořany, Rymaně, Senešnice, Kytín, Nová Ves p. Pleší, Velká Lečice a Malá Lečice. Mníšecký knihovník tyto knihovny navštěvoval, radil se s knihovníky, pobízel je a přinášel jim nové knihy. Roku 1966 se uskutečňuje profesionalizace Městské knihovny a v prosinci tohoto roku nastupuje první profesionální knihovnice Marie Fortelková. Roku 1974 Mníšek přešel do okresu Praha-západ, a proto nadřízenou knihovnou se stala okresní knihovna na Zbraslavi.

Městská knihovna sídlila léta v domě č. p. 39 na náměstí F. X. Svobody a v roce 1989 získala od města budovu Sialia č. p. 413 v Komenského ulici. V roce 1991 byla zrušena okresní knihovna na Zbraslavi a Městská knihovna od tohoto roku spadá pod Město Mníšek pod Brdy. Od roku 1998 je knihovna automatizována a půjčuje přes počítač. V roce 2001 obdržela knihovna v rámci projektu Visk 3 grant od Ministerstva kultury na připojení knihovny na Internet a vybudování informačního centra pro dospělé oddělení. Od roku 2002 je připojeno k internetu i dětské oddělení. V roce 2003 knihovna skončila se svou střediskovou činností, kterou převzala Regionální knihovna v Jílovém u Prahy. Od roku 2006 tuto funkci vykonává knihovna v Příbrami.

V roce 2007 přešla knihovna ze stávajícího knihovnického systému Codex na systém Clavius, na který byl získán grant od Ministerstva kultury z grantového programu VISK 3.

V letech 2008 a 2009 díky grantům od Středočeského kraje knihovna pořídila nový mobiliář a výpočetní techniku.

Od 5.1.2012 se usnesením č. 8/8/2011 ZM Městská knihovna začlenila pod odbor kanceláře starosty Města Mníšek pod Brdy.